CSODAPÓK ÓVODA
KŐBÁNYA
Aktualitások
Ebédbefizetés, rendelés, lemondás Tisztelt Szülők! Röviden tájékoztatjuk Önöket, az ebédbefizetéssel kapcsolatos változásokról. Az ingyenesség biztosításához egy nyilatkozatot  kell kitölteni az óvodában. Ingyenes   az   étkezés   2018-ben:   a   mindenkori   minimálbér   130%-át   (119.301Ft)   alatti   nettó jövedelemnél, Rendszeres   gyermekvédelmi   kedvezményben   részesülnek,   a   gyermek   tartósan   beteg vagy    a    család    fogyatékos    gyermeket    nevel,    három    vagy    több    gyermeket    nevelnek, gyermek nevelésbe vételét gyámhatóság rendelte el, A   kedvezmény   igénybevételének   lehetőségét   a   328/2011.   (XII.   29)   Kormányrendelet   alapján   kell igazolni a szülőnek. Ebédbefizetés módja: 1 . Saját   számláról   történő   utalással,   az   óvoda   által   kiállított   számla   alapján,   melyen szerepel a teljesítési határidő is. 2 . Óvodában   történő   készpénzes   fizetés,   a   hírdető   táblán   meghatározott   időpontban lehetséges.